Новопостроени жилищни сгради и жилища по области през последното тримесечие на 2016 г.

×
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през последното тримесечие на 2016 година.

Три четвърти от новите сгради са къщи, а предпочитаната от строителите конструкция е стоманобетон.

През последните три месеца на на 2016 г. са предадени на собствениците 634 жилищни сгради с 2451 апартамента или средно по 4 жилища в сграда. Три четвърти от новите жилищни сгради са къщи. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. сградите са с 2 повече, а жилищата в тях се увеличават с 455, или с 23%. 

В момента се строят повече, но по-тесни жилища, предимно двустайни апартаменти. София не е в челните три места по строителство на апартаменти в България. Най-много нови апартаменти са построени в областите Варна, Бургас и Пловдив. Това показват данните на Националния статистически институт за въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2016 година.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в обл. Варна - 99 сгради със 786 жилища, Бургас - 79 сгради с 399 жилища, и Пловдив - 78 сгради с 239 жилища. В София-град са въведени в експлоатация само 36 сгради със 125 апартамента в тях.

Най-голям е дялът на новите апартаменти с две стаи (36%), следват тези с три стаи (34%), 25% е дялът на апартаменти с четири и пет стаи, а най-нисък е процентът на жилищата с шест и повече стаи - само (5%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 213 хил. кв/метра, или с 11% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава със 17% и достига 133 хил. кв/метра.

Едно сравнение показва че, средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96 кв/м през четвъртото тримесечие на 2015 г. на 87 кв/м през същото тримесечие на 2016 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Добрич - 168.5 кв/метра, и Стара Загора - 146 кв/метра, а най-малка - в областите Варна - 65 кв/м, и Перник - 70 кв/метра.

Като цяло, липсват големите апартаменти строени през 70-те и 80-те години на миналия век.×

×